Humanisten startar en Podcast!

En podcast för alla som är intresserade av humanistisk utbildning, humaniora i allmänhet eller för de som vill lyssna till en intressant föreläsning. Här kommer du höra forskare, studenter och lärare från institutionen.

Vi börjar med ett avsnitt där Linus Ragnhage berättar om fantasins roll i frihetens praktik. Är fantasins produkter drömmerier och verklighetsflykt? Eller är inbillningskraften ett oersättligt verktyg för samhällsförändring och frigörelse?

Linus Ragnhage, förutom att vara masterstudent på det nya programmet Kritiska Studier, författare till fantasyromanen ”Bröderna Gudstunga”, lyfter i en introduktionsföreläsning fram Marx, Nietzsche, de Beauvoir och Foucault som viktiga källor för att begreppsliggöra fantasins roll i friheten praktik.

När Frederic Jameson citerar en okänd källa som säger att ”it is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism” är det svårt att inte börja fundera på vems uppgift det är att bidra med nya föreställningar av framtiden?

Här kan du hitta det första avsnittet:

HumPod

I december lanserar vi även en julkalender där olika personer på institutionen varje dag kommer med olika lästips!

Stay tuned!

Annonser