Akademiskt Antiklimax, avsnitt sju, Stress

Stress är något vi inte riktigt pratar om, egentligen, så nu gör vi helt enkelt det!
Vi pratar i detta avsnitt om synen på stress, hur vi tänker kring stress och normaliseringen av stress. Här kan du lyssna till när vi försöker spräcka stressbubblan, hur stress ses på inom akademin och vad det har för implikationer på ens privatliv. Men även vad vi gör för att klara av stressen som omger och impregnerar oss. Vi tar även upp akademihälsan som finns till för just frågor om stress bland annat. Kolla gärna upp dem om du är student i Göteborg! http://web.akademihalsan.se/

Veckans glosa: NORM, eller normativitet.

”I skuggan av kanon” blev den fantastiska boken The Blazing World av Margaret Cavendish. Läs den!

Här har ni avsnittet! God lyssning.

Humpod redax

Annonser

Redaktionen för tidskriften Somom intervjuas

Inför releasefesten för andra numret av Somom intervjuar vi fyra av fem redaktörer om hur det har jobbat, vad Somom betyder för dem och vad tidskriftens framtid utlovar.

För att få tag i en fysisk tidskrift så kan en hämtas på releasefesten som hålls idag, 26/5 klockan 18.00 i personalrummet på LIR (E322).

Redaktörerna som var närvarande: Elin Öholm, Linus Ragnhage, Johan Sunegård och Ylva Söderström. Intervjun leds av Matilda Amundsen Bergström och Tania Kaveh.

Här hittar ni numren på nätet: http://somom.se/

Här hör ni intervjun!

Allt gott

Humpod redax

Akademiskt Antiklimax, avsnitt sex, Att våga tala

Det här avsnittet blev extra personligt, om våra erfarenheter om att våga tala. Hur vi har upplevt när vi ställt frågor i klassrum, hur vi fört oss i seminarierum och hur vi förhåller oss till att själva föreläsa.

Efter att vi kritiserat den här situationen vi alla upplevt och de flesta upplever så kommer vi med lite tips om hur man kan tänka kring att våga tala, eller att ta plats i till exempel ett klassrum. Vi diskuterar de olika uttryckssätten för osäkerhet och de olika sätt som finns att hantera nervositet.

Dagens glosa: Figuration

”I skuggan av kanon”: Gertrud Steins Tender buttons

God lyssning!

Humpod redax

Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap

Denna torsdag bjuder vi på den första föreläsningen från den Nationella ämneskonferens i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet som hölls den 12–13 maj 2016.

Humpod var på plats och spelade in många intressanta papers om pågående forskning på temat ”litteraturvetenskapens gränsöverskridanden”. Under hela sommaren kommer vi att dela med oss av denna konferens, men här får ni redan nu smakprov på vad vi lyssnade till och lärde oss av på konferensen!

Vi inleder med Arne Melberg, professor emeritus, Allmenn litteraturvitenskap, från Universitetet i Oslo som inleder hela konferensen som Keynote speaker. Titeln på Melbergs presentation är ”Essä, roman och så vidare: från Proust via Knausgård till Internet”.

Här har ni avsnittet, god lyssning!

Humpod redax

Miljöhumaniora!

Idag får ni ett paket! Tre intervjuer och en föreläsning.

Allting inom temat för miljöhumaniora.

Spännande intervju med HuSS – Humanisten students for sustanability, väl värt att lyssna på möjligheterna som dessa studenter skapar på Humanisten.

En givande och lärorik intervju med Björn Billing, universitetslektor i idéhistoria som undervisar och forskar i miljöhistoria. 

Camilla Brudin Borg, univeristetslektor i litterturvetenskap, samtalar olika begrepp om miljöhumaniora och ekokritik,

OCH en föreläsning med denna samma forskare om Antropocen!

Varsågoda, här har ni fyra avsnitt att lyssna till!

Allt gott

Humpod redax

 

 

Akademiskt Antiklimax avsnitt fem, konkurrens vs. samarbete

Vårt femte avsnitt bjuder på diskussioner och funderingar kring konkurrens och samarbete, opportunism och generositet. Allt vi tänker på när vi stöter på en sorts misstänksamhet och isolering gällande idéer till uppsatser studenter emellan. Varför är det på detta sätt?

Dagens glosa kommer att vara en förklarande diskussion om vad nyliberalismen innebär för oss och vad den sortens politik har för konsekvenser för humanistisk forskning, också enligt oss.

”I skuggan av kanon” bjuder vi på två olika böcker: Vår ekonomi av Klas Eklund och

Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde av Nina Björk

Spännande tips och slutsatser i detta avsnitt, glad lyssning!

Humpod redax

Katarina Leppänen om Hella Wuolijokis Arbetarfamilj. Kamp, ideologi och materialistisk estetik .

Idag får vi lyssna till en föreläsning av Katarina Leppänen, universitetslektor i
Idé- och lärdomshistoria. Leppänen utgår från hennes nuvarande forskning kring den estnisk-finska författaren Hella Wuolijoki (född Ella Murrik 1886–1954). Wuolijoki skrev radioföljetongen Arbetarfamiljen som Leppänen kommer att prata mer ingående om. Leppänen kommer även att diskutera om att tillhöra eller inte, om ursprungsklass och socialistisk ideologi i finsk arbetarlitteratur, ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Verkligt intressant och värt en lyssning.

Här har ni avsnittet!

Glad helg

Humpod redax