I väntan på föreläsningar

Inför terminsstarten kommer det finnas ett litet glapp i föreläsningsserien här på Humpod. Vi kommer att återkomma snarast med fler intressanta avsnitt, men till dess så hänvisar vi till vår fantastiska bokblogg I skuggan av kanon!

https://iskugganavkanon.wordpress.com/

På återseende!

Humpod redax

 

Annonser

Akademiskt antiklimax avsnitt sjutton, att tänka på inför terminsstart

Det blir lite av ett introductionsavsnitt med vår nya vikarie Elin Öholm! Vi välkomnar henne med en terminsstarts-diskussion.

Bra saker att tänka på när man för första gången kommer till universitetet eller när man återser välkända korridorer i början av terminen. Vi välkomnar alla till höstens arbete, ledighet och underbarhet.

Ni hör Meri Alarcón, Tania Kaveh och Elin Öholm här.

Dagens glosa är primär- och sekundärlitteratur

”I skuggan av kanon” tipsar Elin om Uppsatshandboken av Siv Strömquist

God Lyssning

Humpod redax

Maria Margareta Österholm ”Gurleska begär. Sexualitet och femininitet i svenskspråkig litteratur och seriekonst”

Maria Margareta Österholm, doktor i litteraturvetenskap och forskare i genusvetenskap på Stockholms universitet, föreläser om ”Gurleska begär. Sexualitet och femininitet i svenskspråkig litteratur och seriekonst” på ämneskonferensen för litteraturvetenskap på Karlstad universitet.

Det är lite rörigt i rummet men ljudet blir tydligare, lyssna till detta spännande ämne! Ett tips är att ni lyssnar i hörlurar.

Här följer hennes abstract:

”De senaste decennierna har femininitet varit en viktig fråga i litteraturen, konsten och inte minst i serietecknandet där gullighet och flickrumsestetik har blandats med feministisk ilska, skam och groteskerier. Många är de författare och serieskapare som skildrar queer och överdriven femininitet och ställer frågor om normer och gränser. Det sker i vuxenlitteraturen men även i böcker som vänder sig till ungdomar och den seriekonst med feministiska förtecken som växt fram i Sverige. Jag ser dessa olika konstnärliga uttryck som en del av ett pågående samtal om femininitet som även förs inom feministisk teori, aktivism och samhällsdebatt. Poeten och kritikern Arielle Greenberg myntade 2001 begreppet gurlesk för att hon såg en företeelse i den amerikanska samtidspoesin som också jag tycker mig se i samtida svenskspråkig skönlitteratur och serier. Gurlesk är en estetik som blandar feminism, femininitet, gullighet 31 och äckel och i min presentation vill jag belysa gurleska uttryck i serier skapade efter 2000. Jag tar avstamp i serier av bland andra Karolina Bång, Julia Thorell, Nina Hemmingsson, Nanna Johansson, Lisa Ewald och Emelie Östergren. Gurleskbegreppet ger mig ingångar till att teoretisera om femininitet och estetik på ett sätt som jag påbörjade i min avhandling och som jag vill fortsätta, nu med mer fokus på sexualitet och begär. Jag är även intresserad av att titta på samspelet mellan text och bild och fundera på om det gör något ytterligare med den gurleska estetiken som inte ryms i endast text.”

Här har ni avsnittet!

Allt gott

Humpod redax

 

Akademiskt antiklimax avsnitt sexton, ”Tankefällor”

Idag pratar vi om olika tankefällor som studenter ofta har. Det vi utgår ifrån är en lista som vi fått från Akademihälsan som vi uppmanar alla att kolla upp. Ett gäng fantastiska människor som hjälper studenter som har olika svårigheter med studierna kopplade till prestationsångest, till exempel.

Vi introducerar även Elin Öholm som kommer att vikariera för Matilda Amundsen Bergström som ska iväg till Amerikat för att följa den akademiska drömmen i fyra månader.

Veckans glosa blir därför tankefällor, helt enkelt och ”I skuggan  av kanon” blir således Akademihälsan, kolla upp och dela med er av information om studenthälsovård.

Här har ni avsnittet, det blir som vanligt personligt och seriöst.

Allt gott

Humpod redax

 

Therese Svensson om teoretiska perspektiv på vithet

Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap på Göteborgs universitet, föreläser om teoretiska perspektiv på vithet på personalkoferensen för institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

Efter tre minuter blir ljudet bättre och bakgrundsprasslet försvinner, så lyssna tålmodigt för detta ämne är otroligt viktigt OCH spännande!

Vithet, vithetskritik och rasifiering är något som ofta diskuteras inom våra kretsar och här har vi vår expert inom ämnet. Therese Svenssons avhandlingsämne hittar ni här: http://lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xsveth

Lyssna till avsnittet här!

Allt gott

Humpod redax

 

I skuggan av kanon – en blogg

Veckans Akademiskt antiklimax uteblir. Men istället ska ni få någonting helt annat!

Vi har skapat ett sidoprojekt eller snarare en förlängning av vårt inslag ”I skuggan av kanon”, nämligen en blogg där vi på olika sätt diskuterar litteraturen vi läser just nu. Högt och lågt, men alltid med någon sorts koppling till kanonisering och självinsikt, eller vi kanske helt enkelt vill tipsa om en fantastisk bok. En väldigt bra lästipsbank som vi kommer att bygga på med individuella funderingar kring litteratur.

Vi är skribenterna: Matilda Amundsen Bergström, Meri Alarcón och Tania Kaveh!

Välkomna till den påbörjade sidan: https://iskugganavkanon.wordpress.com/

Glad läsning!

Humpod Redax

 

 

Margareta Wallin Wictorin ”Det svenska serieundret – kvinnorna tar täten”

Margareta Wallin Wictorin är docent i konst- och bildvetenskap och lektor i kulturstudier vid Karlstads universitet. Medlem av Kulturforskningsgruppen på Kau och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Här hör vi hennes föreläsning på Karlstad universitet under ämneskonferensen för litteraturvetenskap.

Margareta Wallin Wictorin & Anna Nordenstams (docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet) projekt-abstract:

”Det svenska serieundret – kvinnorna tar täten” Sedan början av 2000-talet har tecknade serier och grafiska romaner både överskridit och förflyttat gränserna för det svenska seriefältet och etablerat sig på det svenska kulturfältet. Seriealbum och grafiska romaner säljs av bokhandlare i stora upplagor, recenseras på kultursidorna, kommenteras på ledarsidor och påverkar den offentliga debatten. Kvinnorna dominerar som serieskapare och deras berättelser har ofta feministiska utgångspunkter och syften. Avsikten med detta paper är att presentera två serieskapare som ifrågasätter samtida normer, ideal och politiska förhållanden (Mouffe 2005, Chute 2010). Den första är Joanna Rubin Dranger som med Fröken Märkvärdig & Karriären från 2001, är en föregångare till dagens serietecknare som Liv Strömqvist, som är vårt andra exempel. Dessa serieskapare problematiserar samhälleliga maktstrukturer, fast på olika sätt. Vi avser att visa och jämföra hur dessa två seriekonstnärer genom olika slags kombinationer av ord och bild har gestaltat människans moderna tillvaro (Groensteen, 1999). De har skapat berättelser som har rört sig från att påvisa missförhållanden och stereotyper, via visualisering av genus- och mediaforskning till att med hjälp av ironi och sarkasm påvisa orimligheter i samhället och diskutera frågor som under en period lyste med sin frånvaro i den offentliga debatten.

Här hör ni avsnittet.

Allt gott

Humpod redax