Panelsamtal om temat Hem

Nu börjar våren och således Humpod på allvar!

På Klubb Söndag på Litteraturhuset arrangerades ett panelsamtal som avrundning till årets Textival! Temat för litteraturfestivalen i år har varit ”Hem” och dagens samtal utgår från en kort text ur Textivals program:

“Den franska för­fat­ta­ren och teo­re­ti­kern Hélène Cix­ous menar att hen­nes skri­vande har sitt ursprung i en känsla av att vara annorlunda, ett till­stånd av främ­ling­skap eller icke-tillhörighet. Hon säger att språ­ket är hen­nes hem­land och att det är så för alla författare.”

Matilda Amundsen Bergström, doktorand i litteraturvetenskap på GU, leder samtalet där inbjudna gäster diskuterar Hem och litteratur.

Medverkande i panelen:

Karl Ekdal, regissör, aktuell med föreställningen FLYKT med Konstkollektivet SNÖ.

Therése Ytter, projektledare för Textival.

Emma Vendelek, litteraturvetare & kurator på Sahlgranska.

Här hittar ni avsnittet!

Allt gott

Humpod redaktionen

 

Annonser

Feministisk litteraturläsning

Dagen till ära sänder vi en inspelning om Feministisk litteraturläsning!

I söndags berättade Matilda Amundsen Bergström, doktorand, Tania Kaveh och Meri Alarcón, studenter på LIR på Göteborgs Universitet, om sex olika författare från olika platser och tider:

Christine de Pizan (1364-1430) från Frankrike, Gloria Anzaldúa (1942-2004) från Mexico/U.S.A, Toni Morrison (1931-) från U.S.A, Doris Lessing/Nadime Gordimer (1919-2013/ 1929-2014) från Zimbabwe resp. Sydafrika, och Sei Shōnagon (966-1017) från Japan och Sara Ahmed (1969-) från Australien.

Dels tipsar de om dessa författarskap, men primärt används de som utgångspunkter för att prata om några viktiga teman inom feministisk litteraturläsning. ”de Pizan kommer få oss att prata om kanon, Anzaldúa om självbiografi och erfarenhet, Morrison om svarthet/vithet och historieskrivning, Lessing/Gordimer om litterära priser, Shonagon om kvinnliga författares miljöer och genrer, och Ahmed om feministiska (och postkoloniala) skrivstrategier. ”

KLUBB SÖNDAG
Är en ny scen, ett litteraturkafé på Göteborgs Litteraturhus. Vi från Klubb Söndag vill ge rum åt nya röster på den göteborgska litteraturscenen. Därför startar vi ett litteraturkafé varje söndag eftermiddag.
Med fokus på blandade uttryck och en hög ambitionsnivå vill vi med Klubb Söndag vara med och skapa en scen och ett sammanhang för etablerade och icke-etablerade litterära utövare och arrangörer. Här har du möjlighet att få testa, utmana och utforma litteraturens sceniska möjligheter på stadens nya, centrala rum för litteratur.

Allt gott och god lyssning

önskar Humpod