Julkalender 2 dec 2016

Dags för lucka nummer två, och där har vi vår egen Humpod-redaktör och litteraturvetare Elin Öholm!

God lyssning, klicka här för avsnittet!

Humpod redax

Annonser

Julkalender 2016

Vi vill välkomna er till årets julkalender!

Varje dag kommer vi att släppa ett avsnitt där medverkande är studenter, lärare, olika administratörer, professorer etc från institutionen som kommer med ett boktips varje dag!

Bakom lucka nummer ett hittar vi Susanne Ulvdal, idéhistoriker, med hennes boktips.

Glad lyssning och god jul önskar

Humpod Redax

Akademiskt antiklimax avsnitt nitton, inför bokmässan

Humpod kommer till bokmässan! Vi kommer att sitta i Göteborgs universitetsmonter där ni kan se de aktuella böckerna som Lir har släppt och lyssna till poesiläsning av SPL till exempel. En del av Humanistens verksamhet helt enkelt, allt i en monter nära dig.

I GUs monter, B07:74, kommer vi att sitta och live-podda med olika gäster, kom gärna och hälsa på! Vi kommer att diskutera bland annat yttrandefrihet med alla gäster då det är årets tema på bokmässan.

På fredagkväll arrangerar vi även ett mingel i vår monter tillsammans med redaktörerna från Tidskriften Somom. Kom och drick vin och prata med oss! Minglet börjar klockan 17.00.

Vi diskuterar även kort yttrandefriheten i detta avsnitt som inför våra sändningar på bokmässan. Vi pratar även bokmässan i sig, tips och trix och varför det är så viktigt och roligt att befinna sig på en gigantisk mässa där det skrivna ordet har monopol.

Veckans glosa: Yttrandefrihet

”I skuggan av kanon”:  På flykt av Erik Tängerstad

Här är avsnittet. God lyssning!

Humpod redax

Akademiskt antiklimax avsnitt sjutton, att tänka på inför terminsstart

Det blir lite av ett introductionsavsnitt med vår nya vikarie Elin Öholm! Vi välkomnar henne med en terminsstarts-diskussion.

Bra saker att tänka på när man för första gången kommer till universitetet eller när man återser välkända korridorer i början av terminen. Vi välkomnar alla till höstens arbete, ledighet och underbarhet.

Ni hör Meri Alarcón, Tania Kaveh och Elin Öholm här.

Dagens glosa är primär- och sekundärlitteratur

”I skuggan av kanon” tipsar Elin om Uppsatshandboken av Siv Strömquist

God Lyssning

Humpod redax

Akademiskt antiklimax avsnitt fjorton, hjärnspöken

I det här avsnittet talar vi om våra olika hjärnspöken vi har med oss hela tiden, specifikt hjärnspöken kopplade till akademin och vår utbildning. Vi diskuterar hur våra olika bakgrunder har färgat våra hjärnspöken på olika sätt och på vilka sätt man kan tänka på dessa hjärnspöken och våra säkerheter och osäkerheter.

Veckans glosa är Stigmatisering

I skuggan av kanon har vi Jenny Diski: ”Till den skrivande kvinnans försvar”

Här hör ni avsnittet!

Allt gott

Humpod redax

Akademiskt Antiklimax avsnitt tretton, att ge och få kritik

Idag talar vi om något så viktigt som att ge och få kritik. Detta är en stor del av utbildningen, upplever vi, men det talas inte om lika mycket som en kompetens i grundnivåerna, där det kanske hade behövts mest. Vi talar också om övergången från att aldrig vilja ha kritik till att närmare se det som en förolämpning när man inte får kritik.

Veckans glosa: Konstruktiv kritik

”I skuggan av kanon”: Nathalie Sarraute – Innan bilden bleknat (franska: Enfance)

Här hör ni detta spännande avsnitt!

Allt gott

Humpod redax

Reinhard Hennig ”Klimatförändringar som litterärt motiv och etiskt gränsöverskridande”

Reinhard Hennig är postdoktor vid Mittuniversitetets Eco-Humanities Hub och där involverad i det internationella och interdisciplinära forskningsinitiativet Inscribing Environmental Memory in the Icelandic Sagas.

Vi får lyssna till Hennings föreläsning om ”Klimatförändringar som litterärt motiv och etiskt gränsöverskridande”, och jag citerar abstract;

Uppfattningen att den för mänskligt liv relativt gynnsamma holocen är avslutad och att planeten genom mänsklig aktivitet har kommit in i en helt ny och mycket instabilare geologisk epok, Antropocenen, har under de senaste åren fått alltmer vetenskaplig acceptans. En av huvudfaktorerna som anses ha förorsakat detta geologiska gränsöverskridande är det mänskliga bruket av fossila energikällor som leder till global uppvärmning. Klimatförändringar och deras omfattande ekologiska och sociala konsekvenser tematiseras nu allt oftare även i litterära texter. Det har även påståtts att en ny genre har uppstått: climate change fiction eller cli-fi, med prominenta exempel såsom Margeret Atwoods MaddAddam-trilogi (2003–2013) eller Ian McEwans Solar (2010). Inom ekokritiken – den del av litteraturvetenskapen som befattar sig med miljöfrågor – konstateras ofta att litterära texter har en större potential än naturvetenskapliga rapporter att skapa medvetande om miljöproblem genom t.ex. att åskådligöra klimatförändringarnas potentiella konsekvenser för individen. Många texter pekar dessutom ut de nuvarande människornas ansvar för framtida generationer och andra arter och problematiserar därmed global uppvärmning inte bara som ett ekologiskt, utan också ett etiskt gränsöverskridande av en dimension som aldrig funnits förr. Men det finns även litterära texter som explicit eller implicit framställer global uppvärmning som icke-existerande, naturlig (dvs. inte antropogen) eller oproblematisk, som t.ex. Michael Crichtons State of Fear (2004) eller Gert Nygårdshaugs Chimera (2011). Sådana texter kan anses som en motreaktion som försvarar status quo och förnekar etisk ansvar. Litteratur som 18 medium spelar därför en ytterst ambivalent roll med hänsyn till tematiseringen av de ekologiska gränsöverskridanden som karakteriserar Antropocenen.

God lyssning!

Humpod redax