Julkalender 5 dec 2106

Bakom lucka nummer 5 har vi My Klockar Linder, postdoktor
i idé- och lärdomshistoria, som kommer med ett fantastiskt boktips.

Här är avsnittet.

God lyssning

Humpod redax

Annonser

Akademiskt antiklimax avsnitt tjugoåtta, skrattet som politiskt verktyg

Ralf Rotmalm, magister i idéhistoria, gästar oss och diskuterar sin uppsats ”Om provokation – Oseriös musik möter seriös politik: Fallet Philemon vs Grammis 1972”. Vi diskuterar skrattet som politiskt verktyg och även om oseriositet vs seriositet. Vi går in på allvaret och provokationen, kroppen och lite etymologi. Här kan ni till och med bläddra i Ralf uppsats:

Om provokation – Oseriös musik möter seriös politik: Fallet Philemon vs Grammis 1972

Och här har ni avsnittet.

God lyssning!

Humpod redax

Katarina Leppänen ”Akut disciplinär oordning”

Fantastiska Katarina Leppänen, universitetslektor i Idé- och lärdomshistoria från Göteborg föreläser om ”Akut disciplinär oordning” på ämneskonferensen i litteraturvetenskap på Karlstad universitet. Jag citerar från Leppänens eget abstract:

”Att som idéhistoriker arbeta med skönlitterära texter som idéhistorisk källa ställer vissa utmaningar. Även om fiktionens specifika karaktär som källa har diskuterats av historiker i t ex Moderna historier: Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt av Bagerius & Nilsson så ställs idéhistorikern för helt andra frågor än den om källornas representativitet eller pålitlighet. Idéhistorikerns arbetssätt ligger på så sätt närmare litteraturvetarens. Men andra utmaningar 20 återstår. Delvis finns ett överlappande vokabulär på ytlig nivå (t ex det omdiskuterade intentionalitetsbegrepp/et/en), dels är vi som discipliner generellt ute efter att säga olika saker om våra källor, vilket också påverkar hur vi läser. Så vad innebär det att läsa skönlitteratur som idéhistorisk text? Mitt exempel är hämtad från min forskning på finsk och estnisk skönlitteratur skriven av Aino Kallas och Hella Wuolijoki. Jag läser deras texter för komplexiteten mellan språk, tillhörighet, nationalism, internationalism och kvinnlig författaridentitet.”

Spännande och viktigt, lyssna till Leppänen här!

Allt gott

Humpod redax

My Klockar Linder; ”Utan avkomma i barnfamiljens århundrade: barnlöshet som social, politisk och kulturell kategori”

My Klockar Linder är postdoktor i idé- och lärdomshistoria och forskar om barnlöshet ur ett historiskt perspektiv.

Här får vi lyssna till när Klockar Linder pratar om sitt pågående forskningsprojekt. Inspelat under Högre Seminariet på GU och papern presenteras under titeln ”Utan avkomma i barnfamiljens århundrade: barnlöshet som social, politisk och kulturell kategori under 1900-talet”.

God lyssning! Här ligger avsnittet.

Humpod redax

Akademiskt Antiklimax, avsnitt åtta, ”Att ta examen”

Det är examenstider, och vi har funderat kring detta med examen och vad det innebär.
En av redaktörerna här på Humpod – Meri Alarcón – har precis tagit examen, och alla som är med i dagens avsnitt har varit med på Meris opponering. Vi sammanfattar våra uppsatser, pratar om hur vi känner inför framtiden, och halkar in på olika diskussioner om passion och medborgarlön.

Medverkande är: Meri Alarcón, Tania Kaveh, Matilda Amundsen Bergström, Linus Ragnhage, Elin Öholm och Johan Sunegård.

Veckans glosor är Masterexamen och Magisterexamen

”I skuggan av kanon” denna vecka hänvisar vi till de uppsatser som vi skrivit, i sann humanistisk hybrisanda.

Glad sommar och god lyssning, här är avsnittet!

Humpod redax

 

Akademiskt Antiklimax, avsnitt sju, Stress

Stress är något vi inte riktigt pratar om, egentligen, så nu gör vi helt enkelt det!
Vi pratar i detta avsnitt om synen på stress, hur vi tänker kring stress och normaliseringen av stress. Här kan du lyssna till när vi försöker spräcka stressbubblan, hur stress ses på inom akademin och vad det har för implikationer på ens privatliv. Men även vad vi gör för att klara av stressen som omger och impregnerar oss. Vi tar även upp akademihälsan som finns till för just frågor om stress bland annat. Kolla gärna upp dem om du är student i Göteborg! http://web.akademihalsan.se/

Veckans glosa: NORM, eller normativitet.

”I skuggan av kanon” blev den fantastiska boken The Blazing World av Margaret Cavendish. Läs den!

Här har ni avsnittet! God lyssning.

Humpod redax

Miljöhumaniora!

Idag får ni ett paket! Tre intervjuer och en föreläsning.

Allting inom temat för miljöhumaniora.

Spännande intervju med HuSS – Humanisten students for sustanability, väl värt att lyssna på möjligheterna som dessa studenter skapar på Humanisten.

En givande och lärorik intervju med Björn Billing, universitetslektor i idéhistoria som undervisar och forskar i miljöhistoria. 

Camilla Brudin Borg, univeristetslektor i litterturvetenskap, samtalar olika begrepp om miljöhumaniora och ekokritik,

OCH en föreläsning med denna samma forskare om Antropocen!

Varsågoda, här har ni fyra avsnitt att lyssna till!

Allt gott

Humpod redax