Lars Lönnroth och Den poetiska Eddan

lo%cc%88nnroth-eddan

 

Lars Lönnroth, professor emeritus i Litteraturvetenskap, intervjuas på bokmässan angående hans nyöversättning av Den poetiska Eddan. Vi diskuterar Eddan, översättning, fornnordiska gudar nu och då och mycket mer .

Intervjuare är Elin Öholm och Tania Kaveh. Här hör ni avsnittet!

God lyssning

Humpod Redax

Annonser

Akademiskt antiklimax avsnitt tjugoett, om kulturkvinnor

Vi, Elin Öholm, Tania Kaveh och Meri Alarcón pratar denna gång om något mer positivt. Vi diskuterar kulturkvinnan, eller kulturtanten inom oss. Vad eller vem är kulturkvinnan och ser vi oss själva som kulturkvinnor? Varför upplever vi att kulturmännen som en större självklarhet än kulturkvinnan? Och hur handskas vi med denna identitetsstämpel?

Veckans glosa blev en kort beskrivning av vad som vi tycker definierar kulturkvinnan.

Denna vecka har vi ingen tydlig ”I skuggan av kanon” men vi nämner både Allen Ginsburgs Howl  och Athena Farrokhzad Vitsvit i detta avsnitt.

Här hör du veckans avsnitt!

Allt gott

Humpod redax

 

Akademiskt antiklimax avsnitt arton, studieteknik

I detta avsnitt går jag (Meri Alarcón), Elin Öholm och Tania Kaveh igenom våra olika studietekniker. Vi diskuterar hur vi skumläser, i vilken ordning vi läser litteraturen och vilka olika snacks vi använder oss av för att kunna skriva obehindrat in på småtimmarna.

Bra tips och tankar kring studier hör ni här!

Veckans glosa är autonom

I veckans ”i skuggan av kanon” tipsar vi er att kolla upp Kulturellt kapital, som är ett klassiskt begrepp från Pierre Bourdieu.

Och glöm inte att titta in på vår bokblogg! Som också den heter I skuggan av kanon

Allt gott

Humpod redax

Akademiskt antiklimax avsnitt sjutton, att tänka på inför terminsstart

Det blir lite av ett introductionsavsnitt med vår nya vikarie Elin Öholm! Vi välkomnar henne med en terminsstarts-diskussion.

Bra saker att tänka på när man för första gången kommer till universitetet eller när man återser välkända korridorer i början av terminen. Vi välkomnar alla till höstens arbete, ledighet och underbarhet.

Ni hör Meri Alarcón, Tania Kaveh och Elin Öholm här.

Dagens glosa är primär- och sekundärlitteratur

”I skuggan av kanon” tipsar Elin om Uppsatshandboken av Siv Strömquist

God Lyssning

Humpod redax

Maria Margareta Österholm ”Gurleska begär. Sexualitet och femininitet i svenskspråkig litteratur och seriekonst”

Maria Margareta Österholm, doktor i litteraturvetenskap och forskare i genusvetenskap på Stockholms universitet, föreläser om ”Gurleska begär. Sexualitet och femininitet i svenskspråkig litteratur och seriekonst” på ämneskonferensen för litteraturvetenskap på Karlstad universitet.

Det är lite rörigt i rummet men ljudet blir tydligare, lyssna till detta spännande ämne! Ett tips är att ni lyssnar i hörlurar.

Här följer hennes abstract:

”De senaste decennierna har femininitet varit en viktig fråga i litteraturen, konsten och inte minst i serietecknandet där gullighet och flickrumsestetik har blandats med feministisk ilska, skam och groteskerier. Många är de författare och serieskapare som skildrar queer och överdriven femininitet och ställer frågor om normer och gränser. Det sker i vuxenlitteraturen men även i böcker som vänder sig till ungdomar och den seriekonst med feministiska förtecken som växt fram i Sverige. Jag ser dessa olika konstnärliga uttryck som en del av ett pågående samtal om femininitet som även förs inom feministisk teori, aktivism och samhällsdebatt. Poeten och kritikern Arielle Greenberg myntade 2001 begreppet gurlesk för att hon såg en företeelse i den amerikanska samtidspoesin som också jag tycker mig se i samtida svenskspråkig skönlitteratur och serier. Gurlesk är en estetik som blandar feminism, femininitet, gullighet 31 och äckel och i min presentation vill jag belysa gurleska uttryck i serier skapade efter 2000. Jag tar avstamp i serier av bland andra Karolina Bång, Julia Thorell, Nina Hemmingsson, Nanna Johansson, Lisa Ewald och Emelie Östergren. Gurleskbegreppet ger mig ingångar till att teoretisera om femininitet och estetik på ett sätt som jag påbörjade i min avhandling och som jag vill fortsätta, nu med mer fokus på sexualitet och begär. Jag är även intresserad av att titta på samspelet mellan text och bild och fundera på om det gör något ytterligare med den gurleska estetiken som inte ryms i endast text.”

Här har ni avsnittet!

Allt gott

Humpod redax

 

Akademiskt antiklimax avsnitt sexton, ”Tankefällor”

Idag pratar vi om olika tankefällor som studenter ofta har. Det vi utgår ifrån är en lista som vi fått från Akademihälsan som vi uppmanar alla att kolla upp. Ett gäng fantastiska människor som hjälper studenter som har olika svårigheter med studierna kopplade till prestationsångest, till exempel.

Vi introducerar även Elin Öholm som kommer att vikariera för Matilda Amundsen Bergström som ska iväg till Amerikat för att följa den akademiska drömmen i fyra månader.

Veckans glosa blir därför tankefällor, helt enkelt och ”I skuggan  av kanon” blir således Akademihälsan, kolla upp och dela med er av information om studenthälsovård.

Här har ni avsnittet, det blir som vanligt personligt och seriöst.

Allt gott

Humpod redax

 

Margareta Wallin Wictorin ”Det svenska serieundret – kvinnorna tar täten”

Margareta Wallin Wictorin är docent i konst- och bildvetenskap och lektor i kulturstudier vid Karlstads universitet. Medlem av Kulturforskningsgruppen på Kau och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Här hör vi hennes föreläsning på Karlstad universitet under ämneskonferensen för litteraturvetenskap.

Margareta Wallin Wictorin & Anna Nordenstams (docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet) projekt-abstract:

”Det svenska serieundret – kvinnorna tar täten” Sedan början av 2000-talet har tecknade serier och grafiska romaner både överskridit och förflyttat gränserna för det svenska seriefältet och etablerat sig på det svenska kulturfältet. Seriealbum och grafiska romaner säljs av bokhandlare i stora upplagor, recenseras på kultursidorna, kommenteras på ledarsidor och påverkar den offentliga debatten. Kvinnorna dominerar som serieskapare och deras berättelser har ofta feministiska utgångspunkter och syften. Avsikten med detta paper är att presentera två serieskapare som ifrågasätter samtida normer, ideal och politiska förhållanden (Mouffe 2005, Chute 2010). Den första är Joanna Rubin Dranger som med Fröken Märkvärdig & Karriären från 2001, är en föregångare till dagens serietecknare som Liv Strömqvist, som är vårt andra exempel. Dessa serieskapare problematiserar samhälleliga maktstrukturer, fast på olika sätt. Vi avser att visa och jämföra hur dessa två seriekonstnärer genom olika slags kombinationer av ord och bild har gestaltat människans moderna tillvaro (Groensteen, 1999). De har skapat berättelser som har rört sig från att påvisa missförhållanden och stereotyper, via visualisering av genus- och mediaforskning till att med hjälp av ironi och sarkasm påvisa orimligheter i samhället och diskutera frågor som under en period lyste med sin frånvaro i den offentliga debatten.

Här hör ni avsnittet.

Allt gott

Humpod redax